yüksek oranda yer alan asılsız ve gereksiz aramaların azaltılması,


 Tüm Türkiye'de olduğu gibi, İlimizde de, acil yardım hizmeti sunan tüm kurumlar 156-Jandarma, 177-Orman, 110-İtfaiye (Merkez ve ilçeler), 112-Sağlık, 155-Emniyet 122-Afad (Uç birim olarak) "112" numarası altında birleşerek, Valiliğimiz 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü hizmet binasında tek merkezden sevk ve koordine edilmektedir.

Bu kapsamda, sistem kayıtlarının incelenmesinde, Çağrı Merkezinin faaliyete başladığı 30.09.2020 tarihinden 31.12.2021 tarihine kadar geçen sürede 768.604 adet çağrı karşılandığı, gelen çağrıların yaklaşık % 77'sinin asılsız ve gereksiz olduğu görülmüştür.

Bu nedenle, Çağrı Merkezine yapılan toplam çağrılar içerisinde yüksek oranda yer alan asılsız ve gereksiz aramaların azaltılması, acil yardım talebinde bulunan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği riskine karşılık taleplerinin daha hızlı karşılanması, çağrı karşılama personeli verimliliğinin daha etkin olması, zaman ve kaynak israfının önüne geçilmesi amacıyla, çağrı merkezini asılsız ve gereksiz yere arayıp meşgul eden numaraların tespit edilerek, ilgililer hakkında idari yaptırım uygulanması zarureti hasıl olmuştur. (Örnek;10.04.2022-18.04.2022 tarihleri arasından sim kartsız olarak 3 ayrı imei numarasından art arda 850-381-96 kez arama yapılması gibi. Bunlar hakkında, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığından numara, adres ve kimlik tespiti istenilmiştir.)

Konuyla ilgili mer'i mevzuat olan 5326 sayılı Kabahatler Kanununun; -"İdari Yaptırımlar" başlıklı 16'ncı maddesinde, yaptırım türleri idari para cezası ve idari tedbirler olarak belirlenmiş,

-"Karar Verme Yetkisi ve Kanun Yolları" başlıklı 22/2'nci maddesinde "Kanunda açık hüküm bulunmayan hallerde ilgili kamu kurum ve kuruluşunun en üst amiri bu konuda yetkilidir." hükmü, "Asılsız İhbar" başlıklı 42/A maddesinde ise "112 Acil Çağrı Merkezini asılsız ihbarda bulunmak suretiyle meşgul ettikleri tespit edilen kişilere bu Kanuna göre il valileri tarafından ikiyüzelli Türk Lirası idari para cezası verilir.

Tekerrür halinde bu ceza iki katı olarak uygulanır." hükmü amirdir. (Yeniden değerleme sonucu 2022 yılı İdari Para Cezası miktarı 561,00 TL'dir.)

Ayrıca, fiilleri Türk Ceza Kanunu kapsamına giren suçlar hakkında da, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Açıklanan nedenlerle, acil durum halinde yapılan/yapılacak aramalar haricinde, 112 Acil Çağrı Merkezini asılsız/gereksiz yere arayarak meşgul eden ilgililer hakkında, mezkur Kanun da belirtilen idari para cezasının uygulanacağı hususu

Yorum Gönder

0 Yorumlar