‘İslam'a küfredenlerin fotoğraflarını koydurmam’

 ‘İslam'a küfredenlerin fotoğraflarını koydurmam’

Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle Gaziantep Üniversitesi'nde yapacağı sergi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akbaş tarafından engellendi.

Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akbaş, RATEM’in düzenlediği Aklıma Bir Fikir Geldi Yarışması’nda dereceye giren eserlerden oluşan sergide yer alan 6 adet ödül almış eserin sergilenmesine izin vermediSergideki bazı eserleri, "İslam'a küfredenlerin fotoğraflarını koydurmam" diyerek sakıncalı bulan Akbaş, "Burası benim yetkimde" diyerek sergi için fakültenin fuaye alanının kullanılmasını da engelledi. Sergi ve ardından yapılacak panel Hukuk Fakültesi’ne taşındı. 

Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği-RATEM Yönetim Kurulu Başkanı M. Aydın Şerbetçioğlu, konu ile ilgili bir basın açıklaması yaptı. Başkan Şerbetçioğlu açıklamasında, RATEM’in Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle 2009 yılından bu yana Aklıma Bir Fikir Geldi adı altında düzenlediği “Korsanla Mücadele Amaçlı Üniversiteler Arası İletişim Fikirleri Yarışması” eserlerinin yer aldığı sergiyibu kez Gaziantep Üniversitesi’nde gerçekleştirmek için yola çıktıklarınıüniversitenin İletişim Fakültesi'nin sergi ve konferans salonu olmadığı için serginin İlahiyat Fakültesi'nin fuaye alanına taşımak istediklerini söyledi. İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akbaş’ın direnciyle karşılaştıklarını açıklayan M. Aydın Şerbetçioğluİlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akbaş, 35 ödül almış eserden 6 tanesine sansür uygulayarak sergilenmesine İslam'a küfredenlerin fotoğraflarını koydurmam’ diyerek izin vermedi. Ayrıca ‘Burası benim yetkimde diyerek fakültenin fuayede alanını da vermedi. Aklıma Bir Fikir Geldi Yarışması’nda dereceye giren eserler daha önce 40 üniversitede sergilendi. Bugüne kadar hiç böyle bir durumla karşılaşmadık." dedi. 

RATEM Yönetim Kurulu Başkanı M. Aydın Şerbetçioğlu açıklamasına şöyle devam etti: “Bu yıl 12.sini gerçekleştirdiğimiz Aklıma Bir Fikir Geldi, Türkiye genelinde yayın yapan ulusal, bölgesel ve yerel 720 radyo ve televizyon üyesi bulunan, RATEM’in kamuoyunun fikir eserlerinin korunması ve korsanla mücadele konusunda uyarılmasını ve sektörel bilincin geliştirilmesini hedefleyen; korsanla mücadele konusunda üniversiteler arasında düzenlenen ilk ve tek proje olma özelliğini taşımaktadır. Radyo, televizyon, gazetedergi ve yeni medya mecralarında yayınlanacak nitelikli bir iletişim fikri ve kampanyasının oluşturulmasını amaçlayan yarışmamız, eğitim ve öğretim camiası başta olmak üzere, fikir ve sanat eserleri konusunda çalışmalar yürüten, konunun tarafı olan kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra kitle iletişim araçları ile fikir ve sanat eserlerinin üretim ve dağıtımını gerçekleştiren tüm kişi ve kuruluşlarda telif bilinci konusunda toplumsal algının arttırılması konusunda çok önemli bir misyon üstlenmektedir.

Seçici kurulunda birbirinden değerli isimlerin yer aldığı yarışma kapsamında her yıl üniversitelerde, ilgili tüm fakültelerin katılımlarıyla “Fikri Mülkiyet-(Telif)-Hakları” ve “Radyo ve Televizyon Yayıncılığı ve Telif Hukuku” konularını içeren konferanslar ve önceki yıllarda ödüle değer görülmüş eserlerin yer aldığı sergiler de düzenlenmektedir. 

Gelecek nesilleri korsanla mücadele konusuna dahil ederekbilinçlendirmeyi hedefleyen bu projeyi panel, yarışma ve sergiden oluşan bir dizi etkinlik kapsamında 10 Mayıs tarihinde Gaziantep Üniversitesi'nde gerçekleştirdik.Etkinlikler arasında yer alan sergi, İletişim Fakültesi'nin sergi salonu uygun olmadığı için İlahiyat Fakültesi'nin fuaye alanına taşınmak istendi. Ancak İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akbaş, bazı afişlerin İslam karşıtı olduğu gerekçesini öne sürerek afişlerin sergilenmesine izin vermedi.RATEM heyetinin Dekan Akbaş'la yaptığı görüşme de sonuçsuz kalınca sergi Hukuk Fakültesi'ne taşınmak zorunda kaldı. Üniversite öğrencileri tarafından üretilen, seçici kurulunda RTÜK ve TRT'nin de yer aldığıWIPO-Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'nde de sergilenen eserler için İslam’a küfrettiği iddiasında bulunulmuş olması bizi son derece üzmüştür. Üniversiteyi kendi malı gibi görerek ‘Üniversite benim, ben İslam'a küfreden birinin fotoğrafını koymaya izin vermem.’ diye konuşan bir zihniyetin eğitim alanında varlık sürmesi de ayrıca düşündürücüdür. Aynı şahıs basına da yansıyan görüntülerde bir devlet kurumu olan Halk Bankası’nı da kendi fakültesinden defettiğini dile getirmiştir. 

RATEM olarak, radyo televizyon yayıncılığının gelişimine yönelik çalışmalarımızı ve genç nesli telif hakları konusunda bilinçlendirme çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Yorum Gönder

0 Yorumlar