KAYSERİ ŞEKER’DEN ÖRNEK PROJE

KAYSERİ ŞEKER’DEN ÖRNEK PROJE Kayseri Şeker, “Eski Teknoloji Kömürlü Kazanlarda Verim Artışı ve Emisyon Düşürülmesi ”adlı projeyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen 2021 yılı Verimlilik Proje yarışmasında finale kalan firmalar içerisinde ilk sekizde yerini aldı. Enerji Verimliliği konusunda yapmış olduğu başarılı çalışmalar ile Sanayi Kuruluşları arasında dikkatleri üzerine çeken Kayseri Şeker, verimli bir projeyi daha hayata geçirerek finale kaldı. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Sanayi Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından verimlilik bilincinin ülke çapında yaygınlaştırılması, kurum ve kuruluşlar arasında bilgi ve tecrübe paylaşımlarının artırılması, verimlilik kapsamında yürütülen projelerin kamuoyuna duyurulması, uygulanmış projelerin sağladığı yararların tanıtılması ve verimliliği artırma konusunda örnek teşkil etmesini sağlamak amacına yönelik olarak her yıl düzenlenen “Verimlilik Proje Ödülleri” bu yıl da sahiplerini buldu. Kayseri Şeker “Eski Teknoloji Kömürlü Kazanlarda Verim Artışı ve Emisyon Düşürülmesi Projesi” başlığı adı altında eski teknoloji kömürlü kazanları modernize ederek verim artışını sağlamak ve emisyon oranını düşürmek amacıyla yürüttüğü proje kapsamında 468 katılımcı arasında ilk sekize girme başarısını elde etti. Kayseri Şeker bu projeyle, CO Salınım değerini Çevre Mevzuatı’nda belirtilen değerin ( 200mg/ Nm3) altına düşürmek, ilave yatırım ve işletme maliyetini ortadan kaldırmak, enerjide yurt dışına bağımlılığın azaltılmasına katkıda bulunmak, kazan verimini artırarak enerji maliyetlerini düşürmek ve bacadan çevreye salınan toz emisyonlarını düşürmek gibi amaçları hedefliyor. Bu projenin Kayseri Şeker’e sağladığı faydalar şunlaradır: Kazan içi yanma stabil hale gelerek bunun sonucunda CO Emisyonları düşürülerek patlama riski ve fabrika içi kazan dairesindeki gürültü büyük ölçüde ortadan kaldırılmıştır. Kömürlü kazanlar, ülkemizdeki en çevreci kömür yakan kazanlara dönüştürülmüştür. Yapılan bu iyileştirmeler, diğer şeker fabrikalarına örnek teşkil etmiştir

Yorum Gönder

0 Yorumlar